بازم جمعه، نمیدونم تصور منه یا واقعا جمعه ها خیلی سریع میرسن.

اصلا حالم خوش نیست و دلم نمیخواد فردا برم کلاس، به خصوص اینکه تا الان نرفتم و نمیدونم کجاست و باید تنها برم.

هیچ وقت از این موقعیت ها خوشم نیومده و نمیاد. استرس، اعصاب خوردی و ترس از دیر رسیدن واقعا عصبیم میکنه. حالم خوب نیست. جای سوختگی هنوز خوب نشده و درد میکنه. کلافه ام برای نرسیدن به برنامه هام و فردا ساعت ده کلاس دارم. درحالی که تا الان نرفتم و اصلا نمیدونم ادرسس دقیقش کجاست. واقعا حق دارم کلافه باشم، جمعه لعنتی عزیز😒