همیشه همینجوری بوده.نمیدونم برای چی دارم خودمو اذیت میکنم،وقتی نتیجه همون همیشگیست.نظر ما،در حد همون نظر باقی می‌مونه و عملی نمیشه.