روز خود را چگونه آغاز کردید؟

با صدای چکه کردن سقفی که خیلی قبلترها نم داده بود و حالا در آستانه فروپاشی ست…با اختلاف بی فکر ترین و بی عارترین صاحبخونه رو داریم که فقط وقتی ب موعد اجاره نزدیک میشیم سر و کله ش پیدا میشه و تنها دست و دلبازیش زمانیه که قراره اجاره جدید و حین تمدید قرارداد افزایش بده.