داشتم میگفتم، یه رفیق دارم که وقتی اعصابم ریخته بهم، و به معنایِ واقعی کلمه حوصله ی خودمم ندارم، فقط اگه زنگ بزنه… حالم از این رو به اون رو میشه!

هیچیم نمیگه ها… خاک توسر اصن همدردی بلد نیست، غیبت کردن بلد نیست، شب تا صبح براش عر بزنی تهش ممکنه دوتا حرف بزنه؛

اول؛ چی بگم والا!

دوم؛ برم ببینم چی تو یخچال هست بیارم بخوریم…

بله! شاید باور نکنید، رفیق ترینه! 💚