سلام جان ها 

بگو چیشد؟ همین 10دقیقه پیش دیدم یارغار دوران قدیم، فاطمه23 جان اومده توی اینستاگرام، بهم پیام داده! از طریق پست قبلی که همینجا گذاشتم اومده پیجم رو پیدا کرده! 

خیلی خوشحال شدم… حقیقتا گویی جانی دوباره گرفتم:)

حتی، باهاش حرف هم نزدم هنوز، فقط پیامشو دیدم 

جوابشو دادم، و اون هنوز سین نکرده!

همین الان دم جا کفشی وایسادم، دارم می نویسم، آخه

یه قرار دارم، باید برم یکی از دوستامو ببینم…

ولی چون خیلی ذوق داشتم گفتم بیام اینجا بنویسم

که یکی از رفقامو، تونستم از دل خاطرات بکشم بیرون:)

و بقول شاعر؛ به از این چه شادمانی؟

خُب برم که دیرم شده! 

شیراز بهارنوشت یافتن دوست خوب