کاش زودتر زمان بگذره؛ بگذره و ببینم همونجایی‌ام که باید باشم. یه جایی خیلی دورتر از اینجا؛ خیلی دورتر؛ جایی که بتونم پرواز کنم.

اگه نتونم برسم، هیچوقت خودم و نمیبخشم

Foroodgah