اون لحظه‌ای که توی مهمونی امشب و سر میز شام، میون یه عالمه موزیک مسخره و غیرقابل تحمل، روزگار غریب علیرضا قربانی پلی شد و فارغ از مزخرفات در حال گذر دور و برم، فقط صدای اون موزیک رو می‌شنیدم>>>>>>>>>>