حقیقتا انگشت شصت دست چپم از ناحیه ی بند انگشت داره میشکنهههههه
دارم آکورد های باره دارو تمرین میکنم زورمم نمیرسه ببندم فرت بردو😐 خییییلی زیبااااست😐😂😂
اینم از نظر دوستم در مورد این مشکلم😂😂😂👇👇