یه اتفاقی افتاد تو مسجد که احساس کردم خدا بغلم کرده
نشسته بودیم داشتیم سینه میزدیم یهو یه پرچم اوردن داخل همه پرچمو میبوسیدن ماهم نمیدونستیم داستان چیه وقتی پرچم به ما رسید کاشف به عمل آمد که این پرچم از کربلا اومده و تو حرم سید الشهدا بوده
اخ که انگار دنیارو بهم دادن نتونستم چیزی بگم فقط پرچمو بوسیدم و زدم به صورتم فکرشو کن ملیارد ها دلیل وجود داشت که هیچ وقت این پرچمو از نزدیک نبینم ولی اقا حواسش بهم بوده و هوامو داشته
نوکرتم امام حسینم که زندگیمو برام قشنگ کردی
انشاالله که محرم سال بعد هرکس که دلش با آقا هست تو حیاط حرم باشه🥺🥺🥺🥺