به کسی که گیتارشو پیش خودش میخوابونه و زیر سردسته اش بالشت میزاره و روش پتو میندازه چون هوا سرده چی میگن؟🥺
قطعا این فرد (که خودم باشم) یک مادرهست که عاشق پسرشه😍🥲💛
و یک سوال مهم:
اگه گیتارم پسرم باشه و من مادرش پس استادم چه نسبتی با گیتارم داره؟😂😂
نصفحه شبی میبینید که مغزم فعال شده😂