هی گایز بیاین تو کامنتا بهم بگید برای تولدتون دوست دارین چه هدیه ای بگیرین مثلا؟

خودم ی گوشی نو مثلا یا ۲ میلیون پول ک باهاش هر چی خواستم بخرم(حتی ۲ میلیون پولم بسه!)

– در مورد کامنت اول به جایی رسیدم که خودم برای تولد خیالی دوستای خیالی خودم کادو میخرم تازه خودمم از خودم درخواست میکنم هدیه م چی باشه

+ ادیتش کردم چون بی سر و ته نوشته بودمش