خواب نبنگتنو میدیدم

این اولین باری بود که یه خواب غیر سمی ازشون میدیدم

تو سلفیا پشت نامجون قایم میشدم😂🙂💔