من چیزی

 از عشق‌مان

به کسی نگفته‌ام!

آنها تو را هنگامی که

در اشک‌هایِ چشمم

تن می‌شسته‌ای دیده‌اند…