من حتی اگه از چیزی خوشمم بیاد باید عکسشو ادیت سمی کنم:

به به همگی دعوتیم

تازه شام بهمون بدبای با خورشت دونت میدن😂🙂

اوففف آیفون عمو اکبروووو

#نه_به_حیوان_آزاری😂