تولد دوقلو عا 7 آگوست بود دیگه

خب امروز 4 آگوسته

تولدشون 3 روز دیگه 

که میشه

تاسوعا:/

*یاد خودم میوفتم که اون سال تولدم تاسوعا بود جر