رابطه‌ی آدم‌ها خیلی شبیه بازی طناب‌کشی است. آدم‌ها معمولا منتظر می‌شوند طرفی که دست از کشیدن برداشته را مقصر بدانند اما کسی نمی‌داند راز بسیار ساده‌ی تداوم بازی در این نکته‌ی بسیار ساده‌تر خلاصه می‌شود: هیچ‌گاه نگذارید برایند نیرو‌ها از حوالی صفر فراتر برود.