ای کاش به جای متولد شدن توی تبریز، الان یه دختر از ادینبرا بودم‌. حالا بیشتر از همیشه مطمئنم شانس وجود داره.‌ تا وقتی احتمال هست، شانس هم هست.