شما وقتی دنیا رو مثل هندونه قاچ کنی بذاری تو بشقاب تقدیم کنی هم، آخرش با تخمای همون هندونه ازتون پذیرایی می‌کنن.