زندگی شبیه سالاده که یه چیزایی توش خوشمزه‌اس و یه چیزایی فقط هست و یه سری کلم تلخ و نخودفرنگی خام‌ هم داریم که بعضی وقتا گیر می‌کنن به چنگال آدم. حالا من چی‌کار کردم با این سالاد؟ هر دفعه دستم رسید اون خوباشو جمع کردم و حواسم نبود چیزای دیگه هم تو این ظرف هست که دست خودمو می‌بوسه.