چرا الان که پنج روز تا آزمون مونده باید این باشه حالم

اخه چرا هربار اومدم درس بخونم یه نامه ای تو گروه گذاشته شد که خبر از احتمال تعویق میداد.چقد دلم میخواس یا امتحانو زود خوب میدادم و اهداف ده سالمو مینوشتم یا واقعا خیلی زود میگفتن عقب میفته و بدون وجدان اهدافمو مینوشتم و از فردا درسو ادامه میدادم.امروز نتونستم خوب بخونم نامه معاون رئیس جمهور به وزیر یه امید کاذب بهم داده و وارد فاز فرار از حقیقتم کرده.الان باید تستام تموم میشد خلاصه هام شروع میشد ولی چندساعته فقط چایی میخورم و کانال خبری چک میکنم

چرا خلاصه های مشاورم امکان سیو نداره و مجبورم هربار تلگرام لعنتی رو باز کنم

خدایا من که دختر بااراده ای بودم کی اینجوری شدم

فک کنم آخرین موفقیت مهمم برمیگرده به ده سال پیش

حالمونو خوب کن لطفا❤️