چقدر از تعارفای جا افتاده مسخره بدم‌ میاد هیچکسم‌ نیست به معنی شون فکر کنه یکم

مثلا چرا باید اجازه ما دست یه الدنگ دیگه باشه یا یکی صاحب اختیارمون باشه؟ یا چرا باید دست بوس کسی باشیم؟ بنده نوازی فرمودید یعنی چی دیگه؟ مگه ما برده کسی هستیم؟ یا اون تعارف مسخره ای که وقتی بچه بودیم و میخواستن ما رو به یه بزرگتر معرفی کنن میگفتن نوکرتونه/کنیزتونه، اصلا چرا باید نوکر یا کنیز اون پدرسگ باشیم؟