قبلا یه شامپو میخریدم خیلی به موهام میساخت بعدش یهو نایاب شد و یکساله در به در دنبال یه شامپوی خوبم و هنوز پیدا نکردم

حالا دیشب اتفاقی دیدم دوتا ازش ته کمده انقدر خوشحال شدم که خداشاهده اگه ۱۰ میلیون اومده بود تو حسابم انقدر خوشحال نمیشدم