کاش زودتر اومده بودم سراغ برنامه بنویسی واقعا یکی از معدود چیزاییه که خیلی بهم‌ حس و حال خوبی میده