جواب این ژورناله نیومد مجبورم تا آخر هفته‌ به اون ژورنالی که major revision زده جواب بدم و امیدوارم داوره دست از عوضی بازی برداره و اکسپت کنه

بیشتر از این نمیتونم صبر کنم چون این مقاله چاپ بشه بند ناف من با این آدم مفت خور بریده میشه و بعد سه سال یه نفس راحت میکشم 🌱