اعتماد به نفس بالا بزرگترین موهبیته که یه نفر میتونه داشته باشه