آخرین باری که به تابستون آروم و بی دغدغه داشتمو یادم نمیاد

فکر کنم‌ ۹۴ یا ۹۵ بود