من واقعا از یادگرفتن R لذت میبرم و وقتایی که آنالیز بیوانفورماتیکی انجام میدم متوجه گذر زمان نمیشم

بالاخره حوزه ای که خیلی بهش علاقه مند هستم و براش انگیزه دارمو پیدا کردم