مردم قبل از خواب و بعد از بیدار شدن گوشیشونو چک میکنن که پیام شب بخیر ‌و صبح بخیر از طرفشون بگیرن منم تو این دو سه سال صبح و ظهر و شب گوشی رو چک میکردم و چشمم به نوتیف ایمیل بود که مقاله هام چی میشن :))

ولی دیگه تموم شد، مقاله بعدی فقط دوره PhD 🤝🏻