من یه ویژگی عجیب غریب دارم:

آدمایی که اطرافم غذا میخورن و صدا تولید میکنن نمیتونم تحمل کنم و سیمای مغزم اتصالی میکنه

این ویژگی بعضی وقتا غیرفعاله و اوکیم با غذا خوردن با آدما ولی بعضی وقتا که فعال میشه مغزمو میخوره و عصبیم میکنه

پتانسیل اینو پیدا میکنم که آدمی که داره با سر و صدا غذا میخوره و صدای دهنشو می‌شنوم برم بکشم

میترسم ازش و وقتی فعال میشه خیلی باید خودمو کنترل کنم و سعی کنم حواسمو از اون آدم پرت کنم و بدم به یه چیز دیگه

درمان نداره؟ خیلی اذیتم باهاش :(((