دو روزه کلیه ام درد میکنه، امروز صبح پاشدم دیدم رو بدنم دونه های قرمز زده و از صبح هی دارن بیشتر میشن، خارش دارن، سرم، پاهام و دستامم درد میکنن و لرز دارم، تو این هوا سوییشرت پوشیدم، دیشبم پتو کشیدم روم

مامانم میگه احتمالا زونا گرفتی

و این در حالیه که باید هرچه زودتر پایان ناممو بنویسم تحویل بدم

خدایا چرا یهو نمیایی بکشیم هم تو راحت شی هم من؟😑

←   فاک دیس لایف

+++++++++++++++++++++++++++++++++