یه پیج تو اینستاگرام پیدا کردم، دختره آخرای ترم آخر دانشگاه، یعنی نزدیک فارغ التحصیلی،  تصادف کرده و پاهاش فلج میشن

این قضیه چند سال پیش اتفاق افتاده

اون موقع با یه پسری تو رابطه بوده، ولی پسره باهاش میمونه و ازدواج میکنند، الان ۶ سال از ازدواجشون میگذره

داشتم فکر میکردم اگه خدای نکرده همچین اتفاقی واسه من میفتاد، طرف باهام میموند؟

یا خودم با اون شخص ازدواج میکردم؟

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++