فقط وقتهایی که استوری میذارم یادشون میفته که چقدر دلشون برام تنگ شده و باید یه روز برنامه بچینیم همدیگه رو ببینیم حتما
و تهش هم به این ختم میشه که اوکی حتما هماهنگ میکنیم یه موقع…

+++++++++++++++++++++++++++++++++