جدیدا خیلی وقتا موقعیت هایی پیش میاد که سیگار میطلبه و میگم کاش الان سیگار داشتم، خشک و خالی نمیشه سپری کرد…

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++