امشب موزیکامو گذاشته بودم رو شافل، یهو ویس یکی از تماسام با الف پخش شد یه ویس یک ساعته بود، با کنجکاوی گوش دادم، انگار که دفعه اولم باشه میشنومش :)))

چقدر رک و صمیمی و ساده باهم حرف میزدیم، از هر دری حرف میزدیم و چقدر با من خوب بود

بعد چشمم خورد به اهنگ ۱۵ سالگی رضا یزدانی و یادم افتاد اینو سال ۹۴ براش فرستاده بودم، خودمم یه تیکه از متنش رو گذاشته بودم پروفایلم

وقتی گوش داد اونم یه قسمتشو گذاشت پروفایلش

 آذر سال نود و هشت که اولین دیت رو رفتیم بحثش پیش اومد گفت همون آهنگی که یه بار برام فرستادی؟

 

الف همیشه بهم میگفت تو عشق اولم بودی، گرچه من کسی بودم که پا پیش گذاشتم و شمارشو گرفتم 

 

←   الف

+++++++++++++++++++++++++++++++++