رفتم دکتر گفت آبله مرغون داری

این وسط آماریستم پیام داده که من هرچی به مدلت ور رفتم برازش نشد و به خاطر اینه که افرادی که پرسشنامه هاتو جواب دادند اطلاعات غلط دادن 🙂🙂🙂

من میدونستم اکثرشون حرومزاده بازی درمیارن گند میزنن به همه چی

خاک تو سرشون

الان من کلی هزینه کردم که این آماریسته بتونه یه کاری بکنه، در نهایتم نتونست، بخاطر یه مشت احمق بی وجدان که زورشون میاد یه پرسشنامه رو درست جواب بدن

←   چندشناک ها

+++++++++++++++++++++++++++++++++