اونموقعی که میخواستم روانشناسی رو انتخاب کنم، عاشق این بودم که ساعت کارش متغیره و دست خودمه تقریبا

الان که بعد از چند ساعت گشنگی و با خوردن فقط یک فنجون چای و یه حبه قند تازه رسیدم خونه، میتونم بگم غلط کردم دوستان🤗

←   روانشناسی

+++++++++++++++++++++++++++++++++