اون اوایل که با dc آشنا شده بودم میگفت دلم یه دوست دختر میخواد که بریم امادگاه روبروی هتل عباسی، پله های شهر کتابو بریم بالا و بشینیم سیگار بکشیم

الان من دلم یه دوست پسر میخواد غروب بریم بالای کوه باهم سیگار بکشیم،  چای بخوریم و تا نصف شب حرف بزنیم

←   Dc

+++++++++++++++++++++++++++++++++