دوباره رو آوردم به مرضیه گوش دادن، شب بیداری و مصرف بی رویه ی قهوه

حس میکنم وارد یه اپیزود افسردگی طولانی شدم

 

←   احوالات

+++++++++++++++++++++++++++++++++