خب بالاخره بعد از یک هفته ی پر مشغله که حتی جمعه هم سرکار بودم و نتونستم به هیچ کار دیگه ای برسم و نتونستم حتی درست بخوابم، آزاد و رها تر شدم

توجه کنید که کاملا آزاد نشدم، یه کم، اندک🥲

←   کار

+++++++++++++++++++++++++++++++++