به دستیار گوشیم میگم حوصلم سر رفته، میگه برو پیش تراپیست، اشکالی نداره اگه بخوای یکم گریه کنی، یا میتونی موزیک ارامش بخش گوش کنی. یه اهنگم پیشنهاد داد :))))))

+++++++++++++++++++++++++++++++++