گذرِ زمانه که ذات آدمارو برات رو میکنه..لازم نیست حتما کاری کنن یا چیزی بگن، همین که انقدر راحت فراموشت میکنن و به جا اینکه برا بودنت بجنگن، نبودنتو جشن میگیرن..این خودش همه چیزو ثابت میکنه…