یه سوالی که همیشه ذهنم رو درگیر کرده اینه که، آیا ادم ها ذاتا بیشعوراً یا در طول زندگی بیشعوری رو کسب میکنن!؟  ://