امروز متوجه شدم که مامان و بابا اون ۷ سالی که باهم دوست بودن بیشتر اوقات به هم کتاب هدیه میدادن،رمان های عاشقونه… 

قلبم :)))