نمیخوام به این فکر کنم که این مدت سرش یه جا دیگه گرم بوده…

قلبم هزار تیکه میشه…