با این استرس شخمی که دارم حاضرم هر غلطی الان بکنم اِلّا درس خوندن..