” وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ “

و به خاطر پروردگارت شکیبایی کن! 

سورره مدثر آیه ۷