دقیقا همون روزی که با خودت میگی «خببب، امروز قراره بهترین روز هفته باشه»، ناراحتی و بدبختی و مابقی احوالات رو مخ، از دور با لبخندی ملیح میان و بهت یه فاک نشون میدن.

و زندگی کماکان زیباست.