خدایا ممنونم ازت / با وجود اینکه ریه مامان ۸۰ درصد درگیر بود / اما برش گردوندی بهمون / ممنون که الان داریمش و حالش هم خیلی خوبه …

خدایا ممنونم ازت / بخاطر اینکه نذاشتی بزرگترین رویای زندگیم تبدیل به حسرت شه / ممنونم که منو به این رویا رسوندی…

خدایا ازت تشکر میکنم / چون یه سقف بالای سرمون هست / چون غذا داریم برای خوردن / چون من حداقل انکانات زندگی رو دارم / چون به به کسی محتاج نیستیم …

خدایا مرسی/ که چنین برادر ماهی دارم / یه ذره هم منو اذیت نمیکنه / انقدر منو درک میکنه / انقدر دوسم داره/ اینکه خیلی ادم حسابیه / خیلی آدم با شعوریه …

خدایا ممنونتم/ که سالمم / که میتونم راه برم/میتونم ببینم / میتونم بشنوم…

از این به بعد هر از چند گاهی میام شکرگزاری مینویسم / چون به نظرم باعث میشه صرفا نگاهت به کاستی های زندگی نباشه / فکر نکنی فقط تویی که کمبود داری / اینکه ببین چه ثروت عظیمی داری/ اینکه زندگی رو راحت تر بگیری…