نیت های زیارت عاشورای دیشب:
1_سلامتی و آرامش و خوشحالی تمامی مخلوقات خدا
2_الهم عجل الولیک الفرج
3_یاری خداوند توی تمامی راه ها