زیارت عاشورای امشبو باز به سه نیت خوندم
1_اینکه خدا توی تموم راه ها و بیراهه های زندگی کنارمون باشه
2_همه ی ادم ها زندگیشون سرشار از آرامش و خوشی و سلامتی باشه
3_روز قیامت شفاعت سیدالشهدا نسیبمون بشه